one

two

 

ASWE1

72490   

 

S 12132451

 

 

ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 62

ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียน)ครั้งที่1พนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)ครั้งที่1 พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 

ประกาศ แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ครั้งที่ 1 Update***

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ครั้งที่1

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน62 ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ช่วยปฏิบัติการโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ (ล่าสุด)

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ช่วยปฏิบัตงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริ

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 61 ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการ ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯนาแปลงใหญ่

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) (นาแปลงใหญ่)

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 61 ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน สิงหาคม 2561

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน มิถุนายน 2561

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนเมษายน 2561

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมีนาคม  2561

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมกราคม 2561

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

Read more

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

Read more

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

Read more