วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

วิจัยข้าวเพื่อความมั่นคง พอเพียง หลากหลาย อย่างยั่งยืน

พันธกิจ

วิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวสู่เกษตรกร

 

 

 

 

 

 

 

 

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama nakliyat