ทำเนียบข้าราชการ

เนียบข้าราชการ

 

 

 

 

 

 

 

  

ชื่อ: นายศิวะพงศ์  นฤบาล

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 nongnuch

ชื่อ: นางสาวนงนุช  ประดิษฐ์

ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
 phakakran

ชื่อ: นางสาวผกากานต์  ทองสมบุญ

ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ: นายฐปรัฎฐ์  สีลอยอุ่นแก้ว

ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

sarayoot

ชื่อ: นายศรายุทธ  วงค์คำ

ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.