ทำเนียบข้าราชการ

ทำเนียบข้าราชการ

 

sivapong

ชื่อ-นามสกุล:   นายศิวะพงศ์  นฤบาล

ตำแหน่ง:         ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

E-mail:           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nongnuch

ชื่อ-นามสกุล:    นางสาวนงนุช  ประดิษฐ์

ตำแหน่ง:         นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

E-mail:            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 phakakran

ชื่อ-นามสกุล:    นางสาวผกากานต์  ทองสมบุญ

ตำแหน่ง:         นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

E-mail:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 taparat

ชื่อ-นามสกุล:   นายฐปรัฏฐ์  สีลอยอุ่นแก้ว

ตำแหน่ง:        นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

E-mail:         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 sarayoot

ชื่อ-นามสกุล:    นายศรายุทธ  วงค์คำ

ตำแหน่ง:         นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

E-mail:           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 nila

ชื่อ-นามสกุล:   นางสาวนิลา  ราชิดี

ตำแหน่ง:        นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

E-mail:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 surangkana

ชื่อ-นามสกุล:   นางสาวสุรางคนา  กล้าหาญ

ตำแหน่ง:        เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

E-mail:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.