ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรนรถนะ (สอบสัมภาษณ์)พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

 

ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริ

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 61 ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการ ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯนาแปลงใหญ่

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) (นาแปลงใหญ่)

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 61 ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน สิงหาคม 2561

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน มิถุนายน 2561

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนเมษายน 2561

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมีนาคม  2561

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมกราคม 2561

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

t2

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

2

วันที่เมษายน 2558  เวลา ๐๖.๐๐ น. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรฯ ได้แก่ ศาลพระภูมิ ท้าวเวสสุวัณ ศาลตา-ยาย และพระพิรุณทรงนาค จากนั้นในเวลา ๐๖.๔๕ น. เป็นพิธีสงฆ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ คณะผู้บริหารพร้อมทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายภัตตาหาร และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์

               ในโอกาสเดียวกัน นายนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว นำคณะผู้บริหารกรมการข้าวและข้าราชการเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๔ ปี