ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรนรถนะ (สอบสัมภาษณ์)พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

 

ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริ

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 61 ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการ ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯนาแปลงใหญ่

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) (นาแปลงใหญ่)

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 61 ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน สิงหาคม 2561

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน มิถุนายน 2561

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนเมษายน 2561

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมีนาคม  2561

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมกราคม 2561

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

t3

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

3

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวเดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี พร้อมทั้งมอบนโยบายด้านข้าว และรับฟังปัญหาและให้แนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน โดยมีนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว ข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานของศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวให้การต้อนรับ