ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน สิงหาคม 2561

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน มิถุนายน 2561

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถฟาร์มแทรกเตอร์

ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบปฏิบัติ-สัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานขับรถฟาร์มแทรกเตอร์

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนเมษายน 2561

ประกาศ  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง  พนักงานขับรถฟาร์มแทรกเตอร์

ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมีนาคม  2561

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมกราคม 2561

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

t3

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

3

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวเดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี พร้อมทั้งมอบนโยบายด้านข้าว และรับฟังปัญหาและให้แนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน โดยมีนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว ข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานของศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวให้การต้อนรับ