สถานที่ตั้งและติดต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

เลขที่ 63 บ้านไร่ หมู่ 3 ตำบลสบป่อง

อำเภอปางมะผ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
58150

 

Telephone: โทรศัพท์ (TEL) : 0-5361-7144-5
Fax: โทรสาร (FAX)  : 0-5361-7088