บทบาทภารกิจ

บทบาทและภารกิจ

 

1.  ศึกษา วิจัย ทดลอง และพัฒนาเกี่ยวกับพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิตข้าว และธัญพืชเมืองหนาว 

2. ดำเนินการผลิต และสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และธัญพืชเมืองหนาว

3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว และธัญพืชเมืองหนาว

4. สนับสนุนและร่วมปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama nakliyat